Asiatisk långhorning

Det har kommit ytterligare skadedjur som man ska vara uppmärksam på vid hantering av plantskoleväxter, det gäller även oss konsumenter.

Det är två skalbaggar som ännu bara påträffats i landet vid enstaka tillfällen men som om de får fäste kan ställa till stor skada.

Asiatiska långhorningarna Anoplophora glabripennis och Anoplophora chinensis är till utseendet lika varandra. Båda lever i lövträd och kan orsaka att träden dör. Anoplophora chinensis lever i mindre träd, och i trädens nedre delar medan Anoplophora glabripennis lever i större träd och högre upp i trädens stammar och grenar.

I Holland har man nyligen haft ett utbrott av A. chinensis, och då väldigt mycket plantskoleväxter importeras därifrån ska man vara uppmärksam vid hantering av nyhemkommna växter.

Skalbaggarna kommer till Europa och även enstaka fall till Sverige med träemballage från Asien. De följer också med infekterade träd vid import till landet. De kan förekomma både som larver och som fullbildade skalbaggar.

Om skalbaggarna skulle komma till landet finns det risk att de klarar att överleva vintrarna i landets södra delar.

De asiatiska långhorningarna är reglerade i EU:s gemensamma växtskyddslagstiftning och får därför inte förekomma vid införsel eller import till Sverige. Man ska kontrollera träd noga och söka efter larver och skalbaggar, främst i lönnar men även i andra träslag och träemballage.

Larvgångarna är större än 3mm, har larven kläckts och skalbaggen tagit sig ut är hålet 10-15mm. Man kan också se spån från trädet under hålen vilket isåfall är ett tecken på att skalbaggar finns i trädet. Misstänker man att man hittat skalbaggar eller spår av dem ska man anmäla detta till Jordbruksverket.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Du kan citera ett inlägg genom att använda [quote] taggar.

Mer information om formateringsmöjligheter