Besöksträdgårdar: Privat trädgård

Privat trädgård

Denna privata trädgård började anläggas 1995, idag finns 10000 kvm anlagd trädgård. Agneta och Tommy Nåresjö heter ägarna. De deltar ofta vid tidningen Lands årliga 'Öppen Trädgård' och tar...

Privat trädgård

Villa Fraxinus började som en soptipp och är nu en visningsträdgård med många delar som Vidablick, Bibliska Trädgården, Babiandammen och Pelarsalen.

På 70-talet köpte Sture Forsberg...

Privat trädgård

Under slutet av april till mitten av maj blommar ett flera tunnland stort hav av narcisser i ett hundratal olika sorter.
Varje år planteras mellan 40.000 till 60.000 olika nya lökar....

Privat trädgård

Utanför Sunne ligger Bläckhorn Trädgård, här finns visningsträdgård i flera skilda teman; Köksträdgården, Liljeträdgården, Stenpartiet, Öknen och Träsket är några av de delar som visas.
...

Privat trädgård

På den fyra tunnland stora visningsträdgården finns kvarndamm med lusthus, rhododendronbuskage, bäck och köksträdgård, ovanliga träd som sumcypress, ginko och tulpanträd.
Flera exotiska...

Privat trädgård

Detta privata arboretum innehåller över 700 lövträd, bland dem ovanliga sorter som Kejsarträd (Pawlovia tomentosa), Näsduksträd (Davidia involucrata), Gulbladig ek (Quercus rubra 'Aurea') och...

Privat trädgård

Lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt planterade under 50 år sitt privata arboretum med träd från hela världen. Tre tunnland fylldes med hundratals olika träd och av sten byggdes murar, grottor...

Privat trädgård

Lavendelgården är en privat park- och trädgårdsanläggning med inspiration från England.

På de 20000 kvadratmeterna finns avdelningar som Labyrinten, Stenbrottet och Ljunglandet. Ett 50-tal...