Besöksträdgårdar: Slott och herresäten

Slott och herresäten

Bruket byggdes på 1840-talet, och stora delar av miljön kring det gamla järnbruket har rustats upp enligt gamla ritningar.

Slott och herresäten

Krapperup ligger tre mil norr om Helsingborg i Skåne, och är känd som sätesgård sedan medeltiden. Nuvarande slott uppfördes under 1500-talet. Runt slottet finns en park, öppen för allmänheten...

Slott och herresäten

Kring Åkeshofs slott finns en fin slottspark med bland annat ett Orangeri från 1730-talet av arkitekt Carl Hårleman. I parken ligger också växthuset Tulpanens Hus.

Slott och herresäten

Hilda Munthe, Axel Munthes fru, var det som under början av 1900-talet anlade de första trädgårdarna vid Hildasholm. Platsen hette då Stengården. Det var först efter Hildas död 1967 som den...

1
Slott och herresäten

Adensnäs är ett säteri i Östergötland, och idag en av Sveriges största jordbruksfastigheter. Egendomen omfattar drygt 20000 hektar mark och vatten, mest skog. Den nuvarande baronen heter...

1
Slott och herresäten

Äldre slottspark med spår från 1700-talets tidiga anlägging, orangeriet är från 1790-talet.
Köksträdgård med krydd- och medicinalväxter.

Hovdala slott klassas som nationellt...

Slott och herresäten

Den harmoniska dalen, ligger i Bastedalens Kinapark.
Stillhet och harmoni är något som kännetecknar en kinesisk trädgård och här finns det och annat som behövs för att skapa en riktig...

1
Slott och herresäten

I den engelska slottsparken vid Wanås Slott visas konstutställningar med internationellt kända konstnärer. I en annan del av parker har elever från SLU i Alnarp anlagt trädgården.

Slott och herresäten

Sollidens Slottspark skapades av Drottning Victoria vid sekelskiftet. I den engelska parken finns bland annat plataner, cypresser och tulpanträd.

Den Italienska trädgården är...

Slott och herresäten

Gunnebos Slott har tre typer av trädgårdar, Fransk barockträdgård, Engelsk landskapspark och nyttoträdgård. Dessa ritades av Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

På Gunnebo bedrivs...