E-planta

Vad är E-plantor?

Ibland hittar man en växt i plantskolan som är märkt E-planta.
Vad betyder denna märkning och finns det fördelar med dessa växter?

Ja, att välja E-märkt kan vara till nytta för dig som konsument.
* Först och främst är det anpassade för vårt svenska klimat, vilket minskar risken för vinterskador.

* Förökningsmaterialet tas från dokumenterat friska och sunda växter. Man får växter som har bra motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

* Sorterna är provodlade i landet, så man kan ge riktiga växtbeskrivningar och zonangivelser.

* Svenska odlare istället för import låter växterna utvecklas i takt med vårt klimat.

* Du vet vad du får. En E-planta är alltid lik en annan E-planta. Inga stora variationer i utseendet gör att du senare kan komplettera t.ex. en befintlig häck utan problem.

Bakom märket står Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation, det är här som en expertgrupp av forskare, plantskolor och växtanvändare väljer vilka växter som ska vara med i E-plantsystemet.
Innan en växt får bli E-planta provodlas den på olika platser i landet. Den måste uppfylla kraven på sundhet, sortäkthet och odingsvärde.
E-märket är alltså en kvalitetsgaranti. Om en växt är E-planta ska det stå ett E på växtetiketten, efter det latinska namnet. Ofta är plantan också märkt med en extra etikett som talar om att det är en E-planta.
Inom E-plantsystemet finns vedartade växter så som träd, buskar, häckväxter, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.

Växterna odlas under kontrollerade former av godkända odlare och säljs sedan till konsument via vanliga plantskolor.

Sortiment och växtbeskrivningar finns på e-planta.se

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Du kan citera ett inlägg genom att använda [quote] taggar.

Mer information om formateringsmöjligheter