Gemensam trädgård i kvarteret

Foto: Marie Larsson / SLU
Bilden från Slottsträdgården i Malmö.

I stadsdelsträdgården bestämmer brukarna gemensamt hur trädgården ska se ut samt hur den ska användas, skötas och utvecklas.

I sin doktorsavhandling vid SLU beskriver Marie Larsson hur den nya företeelsen stadsdelsträdgård kan fungera som en grogrund för ekologiskt tänkande, kreativitet och social samvaro i stadsmiljön.

- Denna typ av trädgård i det offentliga rummet är inte så vanlig ännu i Sverige, säger Marie Larsson. Men jag tror att det kommer, av flera skäl. Dessa trädgårdar är nämligen ett utmärkt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken. Detta säger landskapsarkitekt Marie Larsson, som i sitt doktorsarbete vid SLU ägnat sig åt stadsdelsträdgårdar.

Hon betraktar dessa brukarstyrda trädgårdar som ett utmärkt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken. Fenomenet stadsdelsträdgård är nytt men kan jämföras med gamla tiders allmänningar och andra gemensamt brukade platser. Vidare är det en typ av självhushållning, då odlingens produkter bidrar till den egna försörjningen.

Stadsdelsträdgården är skapad av ideellt engagerade människor som har ett stort intresse och vilja, och som ger avtryck med sin kreativitet och personliga prägel. - Stadsdelsträdgården kan sägas vara en kombination av koloniträdgård och folkpark, vilket ger en intressant kombination av hemkänsla och offentligt rum, säger Marie Larsson.

Källa: SLU Landskapsarkitekt Marie Larsson vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, försvarade den 5 juni sin avhandling med titeln Stadsdelsträdgård - plats för gemenskap och kreativa processer. Disputationen avsåg agronomie doktorsexamen.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Du kan citera ett inlägg genom att använda [quote] taggar.

Mer information om formateringsmöjligheter