KEW Millennium Seed Bank

I Sussex, England finns världens största fröbank, KEW Gardens Millenium Seed Bank. När fröbanken skapades år 2000 sattes målet att på tio år samla in frö från 24'200 arter, vilket man ansåg vara 10% av världens alla växtarter. Målet uppnåddes 2009 då frö från en kinesisk vildbanan (Musa itinerans, viktig föda för vilda asiatiska elefanter) lades in i fröbanken. Man uppskattar att det idag finns drygt 1.6 miljarder enskilda frön i banken. Nästa mål är nu att ha minst 75'000 av världens arter representerade i banken senast 2020.

Fröbankens forskare har ett nätverk i över 50 länder. Fokus ligger på att samla in frö från växter som antingen är endemiska på växtplatsen (inte finns på andra ställen eller i andra biotoper), ekonomiskt viktiga, eller löper risk att utrotas. De frö som samlas in lagras i hemlandet, med en backuplagring i England.

Fröerna lagras i England vid -20 grader och förväntas bevara sin grobarhet i snitt i 200 år. För att verifiera att det lagrade fröerna är vitala provodlas varje art vart tionde år. Man forskar också på tekniker att verifiera vitaliteten utan att så fröet, till exempel genom att 'lukta' på fröet för att upptäcka döda celler.

Kew är inte ensamt om att skapa en fröbank, det finns över tusen fröbanker runtom i världen, den mest kända är kanske den på Svalbard. De flesta fröbankerna syftar till att skapa och bevara nyttoväxter.Även Kews fröbank nyttjas till att utveckla nya och tåliga växter runt om i världen. Under de senaste åren har banken tillhandahållit frö till utveckling av bland annat torktåliga fruktträd och till biobränsle som kan odlas i saltöken. Frö från banken har också använts till att återplantera hotade arter, till exempel en liten buske i Australien vars enda kända växtplats förstördes i bränder 2009. 

 

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Du kan citera ett inlägg genom att använda [quote] taggar.

Mer information om formateringsmöjligheter