Innehåll relaterat till: Jämtland

Plantskola

Plantskola i Jämtland med egen produktion i växthus och drivbänk. Inpirationsplanteringar i anslutning till odlingen.

Plantskolan tar emot besök om man kontaktar dem.

Plantskola

Växtvaruhuset säljer växter både för inne och utemiljö. Företaget har en visningsträdgård med damm och bäckar. Också en örtagård finns uppbyggd. Växterna är valda för att klara zonVI.

...
Plantskola

Örtagården ligger på sluttningen ner mot Föllingesjön och har omkring 200 arter av kryddor, läkeörter och andra växter. I butiken säljs med egenodlade perenner, härdiga för zon VII.