Innehåll relaterat till: Östergötland

Plantskola

Ett gardencenter som förutom ett brett sortiment på växter också har egen produktion av park och alléträd. En stor visningsträdgård finns.

2
Plantskola

En plantskola som grundades redan 1927 av Erik Karlsson. Nu driver tredje generationen företaget.
Här finns ett brett sortiment av växter och tillbehör.

1
Slott och herresäten

Adensnäs är ett säteri i Östergötland, och idag en av Sveriges största jordbruksfastigheter. Egendomen omfattar drygt 20000 hektar mark och vatten, mest skog. Den nuvarande baronen heter...

1