Innehåll relaterat till: Skåne

Plantskola

Plantskola med omfattande egen odling.

Har bland annat ett stort sortiment av marktäckande buskar, till exempel häckväxter i kruka, bärbuskar och vissa solitärbuskar och träd.

Plantskola

Plantskola för perenna växter. Stort sortiment av bl a dagliljor. Privata trädgården är ibland öppen för besökare.

Plantskola

Butiken finns i en prästgård från 1700-talet, inne i Fredriksdal Museer & Trädgårdar...

Plantskola

I sortiment finns både ute och inneväxter, snittblommor och tillbehör.

Övrig trädgård

Kulturen i Lund är det största museet i Skåne och, efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige...

Slott och herresäten

Krapperup ligger tre mil norr om Helsingborg i Skåne, och är känd som sätesgård sedan medeltiden. Nuvarande slott uppfördes under 1500-talet. Runt slottet finns en park, öppen för allmänheten...

Slott och herresäten

Äldre slottspark med spår från 1700-talets tidiga anlägging, orangeriet är från 1790-talet.
Köksträdgård med krydd- och medicinalväxter.

Hovdala slott klassas som nationellt...

Plantskola

Strax utanför Ystad ligger Åbergs Trädgård, de har ett stort antal perenner, sommmarblommor och kryddväxter till salu.

Slott och herresäten

I den engelska slottsparken vid Wanås Slott visas konstutställningar med internationellt kända konstnärer. I en annan del av parker har elever från SLU i Alnarp anlagt trädgården.

Privat trädgård

På den fyra tunnland stora visningsträdgården finns kvarndamm med lusthus, rhododendronbuskage, bäck och köksträdgård, ovanliga träd som sumcypress, ginko och tulpanträd.
Flera exotiska...