Millefolium, rölika och näsegräs - Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

Svenska
Inbunden
2009
9789185205837
9789185205837

Inger Larsson

Från förlaget:
Giffersnagglar, häling och jungfru marie sänghalm – följ med på färden genom medeltidens svenska växtvärld. I mitten av 1300-talet när svenskan, var på väg att bli skriftspråk och ersätta latinet, började det också skrivas texter som kan avslöja något om tidens svenska växtnamn – och kanske något om växterna själva. I lagar, diplom och räkenskaper möter vi för första gången namnen på en rad växter med stor ekonomisk betydelse för folkhushållet. I översättningslitteratur som läke- och örtaböcker, religiös litteratur och underhållningslitteratur gör de främmande och exotiska växterna sin entré i svenskan, ledsagade av en rad inhemska växter med rötter i folkkultur och medicin. Inhemska växters namn skriftfästs och främmande växter får svenska namn.

Millefolium, rölika och näsegräs vänder sig till botanister, etnologer, historiker, språkvetare och alla andra allmänt vetgiriga som är intresserade av medeltidens växter. Vilka de var, vad de hette och var de kom ifrån.

Om författaren
Bokens författare Inger Larsson är professor i svenska språket vid Stockholms universitet. Hon har intresserat sig för läs- och skriftförtrogenheten under medeltiden, och undersök-ningarna av det förlinnéanska växtnamnskicket i Sverige sker inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Årets trädgårdsbok
Hedersomnämnd av Stockholms Gartnersällskap vid nomineringen av årets trädgårdsbok 2009.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Du kan citera ett inlägg genom att använda [quote] taggar.

Mer information om formateringsmöjligheter