Innehåll relaterat till: E-växter

Plantskola

Plantskola med omfattande egen odling.

Har bland annat ett stort sortiment av marktäckande buskar, till exempel häckväxter i kruka, bärbuskar och vissa solitärbuskar och träd.