Innehåll relaterat till: Arboretum

Park och stadspark

Arboretum Norr ligger i växtzon 5 vid Baggböleforsen i Umeälven, Umeå. Arboretet omfattar cirka 20 hektar naturmark med mer än 1 400 växter av cirka 250 arter från främst nordligt belägna...

Slott och herresäten

Kring Åkeshofs slott finns en fin slottspark med bland annat ett Orangeri från 1730-talet av arkitekt Carl Hårleman. I parken ligger också växthuset Tulpanens Hus.

Privat trädgård

På den fyra tunnland stora visningsträdgården finns kvarndamm med lusthus, rhododendronbuskage, bäck och köksträdgård, ovanliga träd som sumcypress, ginko och tulpanträd.
Flera exotiska...

Privat trädgård

Detta privata arboretum innehåller över 700 lövträd, bland dem ovanliga sorter som Kejsarträd (Pawlovia tomentosa), Näsduksträd (Davidia involucrata), Gulbladig ek (Quercus rubra 'Aurea') och...

Privat trädgård

Lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt planterade under 50 år sitt privata arboretum med träd från hela världen. Tre tunnland fylldes med hundratals olika träd och av sten byggdes murar, grottor...

Botanisk trädgård

Göteborgs botaniska trädgård är med sina 175 hektar en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 25 hektar och rymmer cirka 16.000 arter och kulturformer. Man har också...