Innehåll relaterat till: Barockträdgård

Botanisk trädgård

Gården Hammarby var Carl von Linnés egen tillflyktsort och köptes 1758.

Slott och herresäten

Gunnebos Slott har tre typer av trädgårdar, Fransk barockträdgård, Engelsk landskapspark och nyttoträdgård. Dessa ritades av Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

På Gunnebo bedrivs...

Botanisk trädgård

Uppsala Botaniska Trädgård är sveriges äldsta botaniska trädgård, den anlades 1655 av Olof Rudbeck den äldre, som var professor i medicin. Trädgåden låg tidigare mitt inne i Uppsala men...