Innehåll relaterat till: Barrväxter

Adrian Bloom
Fakta
Del av text från bokens omslag "From giant sequoiadendrons to dwarf thujas, from columnar Lawson cypresses to low, spreading junipers, the range of...
Brita Johansson
Fakta
Bokens förord "Välkommen i barrvärldens famn! Hos barrträd förenas som hos få andra växter skönhet och funktion. De står för långsiktighet och...
1