Innehåll relaterat till: Bruksmiljö

Slott och herresäten

Bruket byggdes på 1840-talet, och stora delar av miljön kring det gamla järnbruket har rustats upp enligt gamla ritningar.