Innehåll relaterat till: Engelsk park

Rune Bengtsson
Kolbjörn Waern
Elisabeth Wennberg
Åsa Ahrl
Historia
Från förlaget: Baldersnäs park i Dalslands skogsbygder var på sin tid en av de främsta och största romantiska parkanläggningarna i Sverige. I boken...
1
Slott och herresäten

Gunnebos Slott har tre typer av trädgårdar, Fransk barockträdgård, Engelsk landskapspark och nyttoträdgård. Dessa ritades av Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

På Gunnebo bedrivs...

Botanisk trädgård

Fredriksdal är kanske mest känd för sin stora rosengård, men här finns även annat som kan locka en växt och trädgårdsintresserad.

Engelska parken anlades i början av 1800-talet.

...
Slott och herresäten

Parken i Åkers Styckebruk består av flera delar, där landskapsparken är den som kallas Engelska Parken.

Anläggningen påbörjades av Joachim Daniel Wahrendorff under slutet på 1700-talet och...