Innehåll relaterat till: forskning

Växter
Vad är E-plantor? Ibland hittar man en växt i plantskolan som är märkt E-planta. Vad betyder denna märkning och finns det fördelar med dessa växter?...
Lärorikt
När man förädlar växter får man fram nya sorter med förbättrade egenskaper som vackrare blomning, större frukter, bättre härdighet mm. Genom att...
video
Forskare tränar bin att hitta växtsjukdomar i jordbruket. Bina har otroligt känsliga kemiska sensorer på sina antenner, och kan läras att reagera på...
2011-02-25
Forskning
Stadslevande talgoxar har blekare färger än sina lantliga bröder och systrar. Caroline Isaksson har studerat talgoxar som lever i stan och jämfört...
2
Forskning
Växter som har sitt ursprung från samma moderplanta känner igen sina syskon. Susan A Dudley och Amanda L File, forskare från McMaster University i...
1
Forskning
Piteå kommun är en av deltagarna i EU:s treåriga projekt som ska få fram härdiga träd och buskar.
Forskning
Forskare har kommit fram till att tomatens gener kan vara värdefulla vid genterapibehandling mot hjärntumörer. Jure Piskur, professor vid Biologiska...
Växter
Asbjörn Karlsson, student vid SLU, har sökt moderträd och förökningar av ovanliga trädformer i Sverige.