Innehåll relaterat till: hamla

Växter
Redan under stenåldern samlades kvistar och löv till foder, under 1700- och 1800-talet var hamling mycket vanligt, nu hamlas träd huvudsakligen för...