Innehåll relaterat till: kulturväxter, perenner, buskar, träd, historia, frukt

Birgitta Carlberg
Historia
Text från bokens baksida "Även trädgårdsväxterna är en del av vårt kulturarv. "Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja..." Vid torp och...