Innehåll relaterat till: lönn

Månadens växter
Praktbräcka, Saxifraga longifolia är en stenpartiväxt som dröjer flera år innan den blommar, plantan dör sedan efter blomning men detta bör inte...