Innehåll relaterat till: lund

Månadens växter
Innan gräset hunnit bli frodigt om våren har vårlöken Gagea lutea hunnit blomma, med små skira, gula blommor. Trots sin näpenhet är det ett ogräs...
1
Beth Chatto
Fakta
Del ur bokens förord "För alla som drömmer om att göra något vackert av rabatter i norrläga eller ställen som skuggas av buskar och träd är den här...
1