Innehåll relaterat till: örter

Plantskola

Här finns nog de flesta växtgrupper representerade, från kryddor till träd.
De växter som odlas på plantskolan är fria från kemiska bekämpningsmedel.