Innehåll relaterat till: Program för Odlad Mångfald

Växter
Asbjörn Karlsson, student vid SLU, har sökt moderträd och förökningar av ovanliga trädformer i Sverige.