Innehåll relaterat till: Rudolf Abelin

Slott och herresäten

Adensnäs är ett säteri i Östergötland, och idag en av Sveriges största jordbruksfastigheter. Egendomen omfattar drygt 20000 hektar mark och vatten, mest skog. Den nuvarande baronen heter...

1