Innehåll relaterat till: sibirisk

Botanisk trädgård

Gården Hammarby var Carl von Linnés egen tillflyktsort och köptes 1758.