Innehåll relaterat till: växtnamn

Smått och Gott
Det är vanligt med direkta eller indirekta kopplingar till växtriket i våra svenska efternamn. 'Ek', 'Hasselblad', 'Ros', 'Lilja', ja, listan på växt...
Björn Aldén
Svengunnar Ryman
Växtnamn och språk
Från förlaget: Våra kulturväxters namn, ursprung och användning är en nationell namnstandard som vänder sig till dig som vill ha en stabil och...
Inger Larsson
Historia
Från förlaget:Giffersnagglar, häling och jungfru marie sänghalm – följ med på färden genom medeltidens svenska växtvärld. I mitten av 1300-talet när...