Innehåll relaterat till: Vertical garden

Trender
I Stålstaden Pittsburgh i USA har en storbank nyligen anlagt Nordamerikas största växt-vägg.
1