Innehåll relaterat till: Vertikal trädgård

Trender
I Stålstaden Pittsburgh i USA har en storbank nyligen anlagt Nordamerikas största växt-vägg.
1