Mycket välsorterade när det gäller klematis och rosor, men har också riktig bredd även i övriga sortimentet.

Kulturen i Lund är det största museet i Skåne och, efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen.

Trädgård i Norr skapades av Ulf Nordfjäll till Bo-87. Trädgården skulle vara kvar i två år och sedan tas bort, men parken blev så omtyckt att den fick vara kvar.

Göteborgs botaniska trädgård är med sina 175 hektar en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 25 hektar och rymmer cirka 16.000 arter och kulturformer. Man har också förnämliga samlingar i sina växthus, bland dem Sveriges största av tropiska orkidéer.

På 50-talet startades Genbäcks Plantskola, då bestod sortimentet av vedartade växter, och försäljningen skedde delvis via postorder.