Mindre plantskola med många ovanliga växter i sortimentet. Har egen förökning, främst av vedartade växter.
Plantskolan är en av landets äldsta, den grundades redan 1868.

Hilda Munthe, Axel Munthes fru, var det som under början av 1900-talet anlade de första trädgårdarna vid Hildasholm. Platsen hette då Stengården.

På 50-talet startades Genbäcks Plantskola, då bestod sortimentet av vedartade växter, och försäljningen skedde delvis via postorder.

Utanför Sunne ligger Bläckhorn Trädgård, här finns visningsträdgård i flera skilda teman; Köksträdgården, Liljeträdgården, Stenpartiet, Öknen och Träsket är några av de delar som visas.

Denna privata trädgård började anläggas 1995, idag finns 10000 kvm anlagd trädgård. Agneta och Tommy Nåresjö heter ägarna.

I Enköping finns många besöksvärda parker, mest känd är Drömparken som designats av holländaren Piet Oudolf. Drömparken är en större plantering till största delen uppbyggd av perenner och gräs.

Under slutet av april till mitten av maj blommar ett flera tunnland stort hav av narcisser i ett hundratal olika sorter.
Varje år planteras mellan 40.000 till 60.000 olika nya lökar.