Parken som är döpt efter Samuel Gustaf Hemelin ligger i centrala Luleå. Här finns sommarblomsplanteringar och planteringar med tåliga växter för Norrbotten.

Mindre plantskola men med bredd i sortimentet, buskar, träd, klängväxter, barr och rododendron. Frukt och bär. Perenner och lökar. Visningsträdgårdar.

Funbo plantskola odlar perenner, grönsaksplantor och blommor och har dessa till försäljning tillsammans med träd, buskar, barr- och klängväxter och rosor.

Här finns allt som behövs för en trädgårdsdamm, till exempel fontäner, filter, fiskar, belysning, dekorsten, dammduk och pumpar. Självklart finns här också vattenväxter.

Bürgers växtgård grundades 1993 i Köping, och utökades 2002 med en filial i Sala. Förutom ett allmänt brett sortiment är de specialiserade på barrväxter.

Adensnäs är ett säteri i Östergötland, och idag en av Sveriges största jordbruksfastigheter. Egendomen omfattar drygt 20000 hektar mark och vatten, mest skog.