Hoppa till huvudinnehåll

Nyckelpigor - Naturens små hjältar

Nyckelpiga - fakta och kuriosa

Nyckelpigor är underbara små färgklickar i våra trädgårdar. Här är kuriosa som du kanske inte visste om Nyckelpigor:

Prickarna säger inte allt

I Sverige finns det 65 arter, den sjuprickiga nyckelpigan är den vanligaste. Prickarna är specifika för sorten och säger ingenting om hur gammal den enskilda nyckelpigan är. Det finns faktiskt sorter helt utan prickar i Sverige. Flest prickar i landet har den 22-prickiga, en underbar knallgul skalbagge med svarta prickar.  

Namnet och dess betydelse

Nyckelpigan sägs ha fått sitt namn från Jungfru Maria och hennes sju dygder. Insekten kallas ibland också för Maria Nyckelpiga och anses kunna öppna himmelrikets portar.

Magiska flygningar

En gammal tro säger att om du tar en nyckelpiga på handen kommer den att flyga "dit kärestan bor." En annan säger att de flyger för att hämta vackert väder. 

Varningsfärger och försvarsmekanismer

Nyckelpigornas färgstarka skal fungerar som en varningssignal. De kan avsöndra en gul, giftig vätska som har en besk smak. 

Nyckelpigor som rovdjur

En nyckelpiga kan äta flera tusen bladlöss under sin livstid, det sägs att en vuxen sjuprickig nyckelpiga kan äta upp till 40 bladlöss per dag. En naturlig och effektiv form av skadedjursbekämpning. Larverna är också väldigt glupska. Internationellt används ibland 'odlade' nyckelpigor som naturliga bekämpare i odlingar. 

Livscykeln

Efter parning lägger honan ägg på blad med bladlöss, när larverna kläcks äter med god aptit. De ömsar skinn flera gånger innan de förpuppar sig och så småningom blir vuxna nyckelpigor.

Pollinering och växtsamspel

På våren, innan nyckelpigorna har tillgång till bladlöss, så lever de på pollen från tidigt blommande växter och träd. Att gynna dessa växter i din trädgård kan locka nyckelpigor och främja pollinerande insekter som bin och humlor.

Ytterligare fakta

  • Nyckelpigan kan leva upp till tre år.
  • De svarta fläckarna på deras vingar bleknar med åldern.
  • Ladybugs har snabba vingrörelser, upp till 85 gånger per sekund i flykten.
  • Han-nyckelpigan är mindre än honorna.
  • Historiskt ansågs krossade nyckelpigor kunna bota tandvärk.
  • Nyckelpigan kallas ibland Gullhöna, Gullfrigga, Fårpiga eller Åkerhöna.