Trädens rotsystem - det vi inte ser

Hur ser trädens rötter ut?

Rötternas grundläggande funktion är att försörja en växt med vatten och mineraler. Enkelt kan tyckas. Men växternas rotsystem är mer fascinerande än man kanske kan tro. 

Hur fungerar trädens rötter?

Hur är ett rotsystem uppbyggt?

Rötternas trådar bidrar till en porositet i jord som gör att vatten kan tränga ned i marken och det skapas en miljö kring rötterna som många mikroorganismer är beroende av. Kraftiga rotsystem är dessutom, som bekant, ett viktigt hinder mot erosion i känsliga marker.

Ett rotsystem hos ett vuxet träd består av grövre och finare rötter.

De grövre rötterna, mer än ett par cm i diameter, fäster trädet i marken och skapar en stabilitet. De finare (klenare) rötterna förgrenas ut i finrötter som är mindre än 2mm tjocka. Ytterst på rötterna finns så kallade rothår, encelliga strukturer som ökar rotens förmåga att ta upp vatten och mineral från marken. 

Många växters rotsystem samverkar dessutom i symbios med mikroorganismer i marken, till exempel med skogssvamparnas mycel i det som kallas mykorrhizan. I ett komplext biologiskt system sker en samverkan där svamparna hjälper växten att få tillgång till mer näringsämnen och vatten i utbyte mot kolhydrater från trädets rotsystem. 

Hur stort är ett rotsystem? 

Rötternas form, storlek och utbredning varierar väldigt mycket, även inom en art. Man kan mycket förenklat säga att rötterna söker sig dit där det finns näring och syre.

Men det finns några tumregler och olika arter har karakteristiskt växtsätt. 

Vad gäller horisontell utbredning brukar man säga att rotsystemet är ungefär lika brett som trädet är högt. Om du ska gräva och vill skydda ditt träd så bör du också hålla dig någon meter utanför trädets krona, i många fall sträcker sig alltså rotsystemet längre än så. 

Djupet och utbredningen vertikalt beror på art men också på förhållanden i marken. Jordens täthet och vattenhållande förmåga är nyckelegenskaper för hur djupt trädets rötter söker sig, rötter behöver till exempel syre så de går inte ner i syrefattig mark. Även grundvatten-nivån spelar roll för rotsystemets storlek och djup. Finns det berg, sten eller konkurrens från andra rötter så påverkar det också rotsystemets utbredning.  

Är det bördig mark blir trädets rotsystem normalt inte lika utbrett, den behöver helt enkelt inte lika mycket yta/volym för att försörja sig med det vatten och de näringsämnen den behöver. 

Hur ser rotsystemen ut?

Under 40 år dokumenterade den österrikiske botanisten Prof. Lore Kutschera (1917-2008) och kollegor vid Pflanzensoziologisches Institut i Österrike rotsystemen hos vanliga europeiska växter. Arbetet blev till 7 volymer av en fascinerande rot-atlas med fler än tusen upptecknade rotsystem. 

Varje teckning föregicks av mödosamma rotsystemsutgrävningar där de följde rotens väg genom marken, med spade och arkeologi-verktyg. De dokumenterade de intrikata rötterna och tecknade och fotograferade de kompletta rotsystem.  

 

Känner du igen våra vanliga svenska träd och andra växter? 

Granens rotsystem

Granens rotsystem
Picea abies -- Gran

Granen (Picea abies) är vårt vanligaste skogsträd och finns över hela landet. Omkring 1100 arter lever i och kring granen och den sägs vara den svenska växt som är livsmiljö för flest andra arter. Av dessa är nästan 400 specialiserade på just gran. 

Granens rotsystem är normalt bredd och grunt. Det grunda rotsystemet gör att förankringen i marken inte är lika fast som till exempel tall, därför är granen ett vanligare vindfälle skogsmark än tall. 

Tallens rotsystem

Tallens rotsystem
Pinus Sylvestris -- Tall

Man brukar räkna tallen (Pinus Sylvestrus) till ett av de mer stabila träden, det är inte så vanligt att hitta vindfällen av tall efter höststormen. Det beror på att tallen vanligtvis har ett djupare rotsystem än till exempel granen, bland annat har de ofta en ca 1m djup pålrot.

Tallen kan växa på nästan all mark, den är väldigt flexibel och tålig. Högstammig skog blir det framför allt på varm, torr och mager mark, du hittar ofta lingon och renlav i ljus tallskogar.  

Björkens rotsystem

Björkens rotsystem
Betula pendula -- Vårtbjörk

Björkens (Betula pendula) rötter anses vara besvärliga, det är ett törstigt träd med mycket utbrett rotsystem och man får vara lite påhittig som trädgårdsodlare att få något att växa ordentligt kring en björk. Björkens rotsystem anses också vara besvärligt för till exempel dränering eller andra konstruktioner under mark.

Björkens rötter är ofta ytliga, som på teckningen, men i torra marker går de djupare, flera meter ner i marken. Rotsystemet är ofta mycket utbrett. 

Aspens rotsystem

Aspens rotsystem
Populus tremula -- Asp

Aspen har ett väldigt kraftigt och stort rotsystem och det kan vara många asp-individer som sitter ihop via samma rötter. När en asp skadats eller sågats ner kan den skjuta upp väldigt många rotskott, även långt ifrån den plats där aspen stod, långt ut i rotsystemet.

Om du har besvär med asp-rotskott från en nedtagen asp så se att klippa ner alla skott som kommer innan de bildar löv. På ett par år avtar livskraften i rotsystemet och rotskotten minskar för att till sist upphöra helt. Tänk på att om det växer fler vuxna aspar i närheten så kan de sitta ihop i samma rotsystem, kanske behöver du ta bort även de asparna för att helt bli av med dina rotskott. 

Två mer effektiva sätt att hindra massor av rotskott är att antingen ringbarka träden eller att behandla med roundup eller annat gift.

Ringbarkning gör att trädet inte kan försörja roten med näring från bladverket. Skär bort en 15-20cm hög ring med bark på stammen, gärna i god tid innan midsommar så att trädet inte börjat dra ner näring i rotsystemet än för säsongen. Några år efter ringbarkningen har trädet och rotsystemet försvagats så mycket att det kan tas ner.

Gift-behandling med roundup eller Ecoplug är också effektivt. Tänk på att giftet dödar hela trädet, även de träd som sitter i samma rotsystem. Du kan alltså råka ha ihjäl flera aspar på din eller grannarnas tomt, det är svårt att veta vilka aspar som sitter ihop i samma system.  

Ekens rotsystem

Ekens rotsystem
Quercus robur -- Ek

Eken (Quercus robur) har en kraftig pålrot och grova sidorötter och det står stadigt i även de kraftigaste höststormarna. Rotsystemet är ofta relativt djupt men också utbrett horisontellt.