Arboretum Norr

Arboretum Norr ligger i växtzon 5 vid Baggböleforsen i Umeälven, Umeå. Arboretet omfattar cirka 20 hektar naturmark med mer än 1 400 växter av cirka 250 arter från främst nordligt belägna länder planterats sedan 1981.

Arboretet bildades 1975 genom ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Umeå kommun. Syftet med arboretet är bland annat att se vilka arter som överlever på Umeås breddgrader, vilket kan leda till ett större urval av klimatanpassade buskar och träd i norra Skandinavien.