Våla trädgårdar i Helsingborg är en butik med prylar och växter, en visningsträdgård. Då och då inspirationsföreläsningar och kurser.

Finns på Facebook.

Krapperup ligger tre mil norr om Helsingborg i Skåne, och är känd som sätesgård sedan medeltiden. Nuvarande slott uppfördes under 1500-talet.

Strax utanför Ystad ligger Åbergs Trädgård, de har ett stort antal perenner, sommmarblommor och kryddväxter till salu. Här finns även träd och buskar, fruktträd och klängväxter.

I den engelska slottsparken vid Wanås Slott visas konstutställningar med internationellt kända konstnärer. I en annan del av parker har elever från SLU i Alnarp anlagt trädgården.

På den fyra tunnland stora visningsträdgården finns kvarndamm med lusthus, rhododendronbuskage, bäck och köksträdgård, ovanliga träd som sumcypress, ginko och tulpanträd.