Perlit eller Vermikulit - vilken ska jag använda?

Både Perlit och Vermikulit kan användas som jordförbättrare för att få en jord som är porös och håller fukt bra. Perliten är bäst på att göra jorden porös och luftig. Vermikuliten är bäst på att hålla fukt. Båda är mineral-korn som inte bryts ner i jorden och som är sterial, dvs de kan inte sprida svamp eller sjukdomar till jorden.

Perlit (perlite) - för planteringsjorden

Perlit

Vad är Perlit

Perlit är små lätta korn av sten. Det blandas ofta i jord för att göra jorden mer luftig och med bättre dränering. Materialet används också som isoleringsmaterial i byggindustrin. Kornen är vita och porösa, ser ut som söndersmulad frigolit ungefär. 

Vad används Perlit till

Perlit är särskilt populärt att blanda i jord när man planterar om småplantor, men det är också bra i vanlig krukväxtjord. Blanda ner 1/4 eller 1/5 perlit i jorden så får du en bra blandning till plantorna. Den luftiga jorden ger rötterna bra med syre och bidrar till att plantorna rotar sig bätte. Perliten bidrar också till att hålla en jämnare fukt i jorden. 

Man kan också använda perlit för att täcka små-fröer som måste sås väldigt grunt eller som inte får täckas alls. Eftersom perliten är genomskinlig så får fröerna ett skydd utan att man tar bort ljuset som de ju behöver. 

Hur tillverkas Perlit

Det är ett vulkaniskt glasartat mineral som framför allt består av aluminiumsilikat. Tillverkningen sker genom att mineralämnet krossas till småstenar och sedan snabbt hettas upp så att den luft och det vatten som finns i stenen förångas. Det skapas då massar av små hål i materialet, alla hålen gör att stenen blir lätt och porös. Stenarna är vita och lätta och pH-värdet är neutralt. 

Var köper jag Perlit

Perlit finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker och på nätet. 

Vi rekommenderar köp på

Vermikulit (vermiculite) - till frösådderna

Vermikulit

Vad är Vermikulit

Vermikulit är brunaktiga korkiga korn som ofta som används för att täcka frö-sådder eller som jordförbättrare. Materialet är lätt och isolerande och används därför också i byggindustrin. 

Vad används Vermikulit till

Vermikulit används på flera sätt inom odling. Framför allt används den för att täcka sådder med, för att inte jorden ska torka ur. Lägg ett 1-3mm tjockt lager på små/medelstora frön, 3-5mm tjock lager på stora frön. Även marken under större plantor täcks ibland, då får man också fördelen att det inte växer mossa och att ljuset reflekteras upp mot bladverket eftersom vermikuliten är glimmar och reflekterar ljuset. 

Materialet anväds också ofta som jordförbättrare, framför allt för att få en jord som håller fukt bra. Det är viktigt i till exempel amplar och andra kärl som ofta har problem att de torkar. Blanda i 1/4 eller 1/5 vermikulit så blir jorden lätt och porös och bättre på att hålla jämn fukt och värme. 

Hur tillverkas Vermikulit

Vermikulit tillverkas genom att slags leraktigt glimmer-mineral krossas och värms till ungefär 1000 C. Den vattenånga som bildas gör att materialet expanderar och ger de dess speciella egenskaper. Kornen är mjuka och lite svampiga, som kork ungefär. De 'glimmar' och reflekterar ljus. Oftast har de en brunaktig färg. 

Var köper jag Vermikulit

Vermikulit finns i välsorterade trädgårdsbutiker, på webben eller i butik.

Vi rekommenderar: