Fakta om järven

Fakta om järv

En järv ser ut som en brun, långbent grävling, med stora tassar och yvig svans. Det är Europas största mårddjur.

Järven finns i fjällnära marker och dess viktigaste föda, åtminstone på vintern, är ren. Den är en ganska dålig jägare och äter framför allt kadaver som den finner med hjälp av sitt ypperliga luktsinne. Den är å andra sidan uthållig, lätt och har stora fötter, vilket gör att den enkelt springer i lössnö.

En järv kan ibland döda vuxna renar om det är snö som bär järven men inte renen. Det är, enligt WWF, det djur som orsakar mest skada på rennäringen i Lappland.

Järven är en utpräglad solitär och träffar nästan bara sina artfränder för att para sig under senvåren och sommaren. Honorna har en fördröjd befruktning och ungarna föds inte förrän i februari. Då gräver honan en lya i snön där ungarna sedan ligger skyddade fram till slutet av april. Redan från hösten får de klara sig själva.

Sedan 1980-talet har järven långsamt etablerat sig söder om fjälltrakterna, och de finns nu i litet antal så långt ner som i Västernorrland och Gävleborg. Dessa 'skogsjärvar' lever ofta på slaktrester, trafikdödat vilt eller kadaver från andra arters jakt. Men järven behöver snörika vintrar eftersom honan gräver sin lya i snö.

Järven har ett rykte om sig att vara glupskt och blodtörstigt, vilket är inte är sant. Däremot är det en samlare som lätt tar hand om stora bytesdjur, när den styckar och gömmer sitt kött för att äta det senare. Den har mycket starka käftar och kan lätt äta genomfruset kött.

Järven är sedan 1969 fridlyst i Sverige. Begränsad jakt tillåts, men den största fienden är tjuvjägare. Man räknar med att 10% av alla vuxna djur dödas varje år av tjuvjakt, ofta i grymma snöskoterjakter där djuret tröttas ut. Man påträffar också ofta spår efter trebenta järvar, vilket är ett tecken på att tjuvjakt med sax fortfarande är ett problem.

Fakta om järv

 • Latinskt namn: Gulo Gulo
 • Svenskt namn: Järv
 • Antal järvar i Sverige: drygt 500
 • Familj: Mårdfamiljen, Mustelidœ
 • Äldre namn: Filfras
 • Längd: 70-80cm plus svans 13-25cm
 • Järv på engelska: Wolverine
 • Bo: Honan gräver en lya i djup snö där ungarna föds upp
 • Föda: Renkadaver, småvilt, fåglar, bär
 • Ungar: 1-5, vanligen 2-3 per kull. Föds i februari, lämnar lyan i slutet av april
 • Utbredning: snörika trakter på norra halvklotet; Från norra Sverige till östra Ryssland, norra Mongoliet, nördöstra Kina, i Nordamerika norr om Klippiga Bergen
 • Ålder: kan bli upp till tio år i det vilda

Järvens läte

Hur låter en järv?

En järv har många varianter av läten, men de låter ofta som en blandning mellan flåsande, grymtande och fräsande. En irriterad järv fräser eller morrar dovt.  

Ett ljudklipp finns på Viltinfo.fi.