Hoppa till huvudinnehåll

Anmäla kompost till kommunen

Anmäla kompost till kommunen

När du skaffar eller bygger en egen kompost för matavfall och hushållsrester så behöver du få den godkänd från din kommun innan du tar den i bruk. Det gäller även bokashi. 

Kompost för matavfall måste godkännas av kommunen

Anmälan om hushållskompost sker normalt till miljöförvaltningen i din kommun. De flesta kommuner tar ut en avgift för handläggningen, normalt kring en tusenlapp, men vi har sett från 600kr och uppåt. 

I vissa fall kan du få reducerad avgift för sophämtning men de flesta kommuner har enhetstaxa för sophämtning, oavsett om du har en egen kompost eller inte.

I din anmälan behöver du beskriva din kompost, hur stort ditt hushåll är, hur du kommer säkerställa att du kan kompostera året runt och hur du kommer se till att du inte får skadedjur i komposten. Kommunerna har olika blanketter så gör en sökning på 'anmäl egen kompost' och din kommuns namn så hittar du rätt blankett och vilken adress ansökan ska skickas till.  

Vilka komposter är godkända för matavfall?

De flesta kommuner kräver följande av din kompost:

  • Komposten ska vara skyddad mot skadedjur med stängd eller nätad botten, väggar och lock
  • Komposten ska vara värmeisolerad och fungera året runt
  • Komposten får inte orsaka olägenheter (lukt, flugor, sniglar, ..)
  • Komposten ska vara lätt att nå oavsett väder
  • Avfallet i komposten ska gå att blanda om 

Kraven i listan betyder i praktiken att det är en varmkompost som krävs eftersom de är isolerade och kan användas även när det är kallt ute. Oisolerade komposter godkänns ofta för fritidshus som bara används under den varma årstiden. 

Läs mer om att välja varmkompost och Bäst i test

Måste bokashi godkännas av kommunen?

Bokashi är en komposteringsmetod för matavfall och måste alltså också godkännas i förväg av kommunen. En bokashi-kompost kräver alltså formellt ett tillstånd. De flesta kommuner har särskilda noteringar om just Bokashi-kompostering i sina blanketter. 

Om du använder bokashi så behöver du ha en fungerande metod även för vintern om du ska få komposten godkänd. På vintern kan du till exempel komplettera sommarens Bokashi med en isolerad mindre varmkompost för vintermånaderna när det annars är svårt att bli av med bokashi-jorden. En annan lösning är att skaffa skadedjurssäkra behållare och förvara matavfallet där till sommarhalvåret.     

Vilka komposter behöver godkännas av kommunen?

All kompostering av matavfall (inklusive bokashi) måste godkännas i förväg av kommunen. 

För att kompostera trädgårdsavfall som kvistar, rötter, löv, gräsklipp mm (dvs en kallkompost) så behövs normalt ingen anmälan till kommunen. Det är först när du vill kompostera hushållsavfall, till exempel matrester, som kommunen kräver en anmälan och att de godkänner din kompostering.  

Anmälan-kravet är satt enligt lag, i Avfallsförordningen (2020:614), där det i 15§ står följande: 

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla det till kommunen. /../ Det som sägs om fastighetsinnehavare i första stycket gäller också den som har nyttjanderätt till fastigheten.